LÃNH ĐẠO BAN

 

    Đ/c HUỲNH THỊ THANH LOAN

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban

 

 

       

Đ/c TRẦN HỮU PHƯỚC                            Đ/c HUỲNH QUỐC HÙNG                  Đ/c NGUYỄN THANH TÙNG

            TUV, Phó Trưởng ban Thường trực                      Phó Trưởng ban                                    Phó Trưởng ban

 

       CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

        1. Văn phòng: Đ/c Dương Hồng Sang, Chánh Văn phòng.

        2. Phòng Tổ chức cán bộ: Đ/c Tiết Xuân Tre, Phó trưởng phòng.

        3. Phòng Đào tạo và chính sách cán bộ: Đ/c Chung Quy Nhơn, Phó trưởng phòng.

       4. Phòng Tổ chức đảng – Đảng viên: Đ/c Lê Chí Hiếu, Trưởng phòng.

        5. Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ: Đ/c Nguyễn Bản, Trưởng phòng.