Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Đề án số 03-ĐA/TU sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Sáng ngày 01-4-2019, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về việc sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau. Đến dự có đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về việc sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Dân Chính đảng tỉnh. Tên gọi sau khi sáp nhập: Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau. Theo đó, Đảng ủy Dân chính đảng tiến hành chuyển giao 27 tổ chức cơ sở đảng về Thành ủy Cà Mau và 02 tổ chức cơ sở đảng về huyện Thới Bình (được sáp nhập từ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp). Sau khi sáp nhập, Đảng bộ Dân Chính đảng tỉnh có tổng số 95 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (57 đảng bộ cơ sở, 38 chi bộ cơ sở) với hơn 4.998 đảng viên.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau

 

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định ban chấp hành 27 đồng chí, ban thường vụ 7 đồng chí, bí thư và 03 phó bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Minh Khởi, TUV, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Ban Chấp hành Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân chính đảng là thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền nói riêng và của cả hệ thống chính trị nói chung.

Toàn cảnh buổi lễ công bố Nghị quyết của Tỉnh ủy về sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp vào Đảng bộ Dân chính đảng tỉnh Cà Mau

Đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị; Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính đảng cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí không tiếp tục tham gia ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy; nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy và nhân sự; khẩn trương thực hiện thủ tục chuyển giao các tổ chức đảng giữa 2 đơn vị và chuyển giao về địa phương theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sớm đi vào hoạt động. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Quy định về chức năng, nhiệm vụ và xây dựng Quy chế làm việc phù hợp với mô hình tổ chức đảng sau khi sáp nhập. Đảng bộ Dân chính đảng chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01-4-2019.

                                                                                                                        Lê Chí Hiếu

                                                                                                              Ban Tổ chức Tỉnh ủy