Sau khi họp xét kết nạp đảng viên trong đợt cuối năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã ra Quyết định kết nạp 17 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên được kết nạp năm 2018 lên 160 đồng chí (trong đó: cán bộ, công chức cơ quan Nhà nước cấp huyện 03; cán bộ không chuyên trách cấp xã 19; người hoạt động không chuyên trách ấp, khóm 64; viên chức đơn vị sự nghiệp công lập 44; lãnh đạo quản lý doanh nghiệp 01; người làm nông, lâm, ngư nghiệp 17; sĩ quan, chiến sĩ quân đội và công an 12 đồng chí), đạt 103,23% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 100% Nghị quyết năm của Huyện ủy. 

          Trong buổi họp với Ban Tổ chức Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá: Đạt được kết quả trong công tác phát triển đảng viên là do nỗ lực của cấp ủy từ huyện đến cơ sở; đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và rất khó để thực hiện bởi vì chỉ tiêu tỉnh giao khá cao, hơn nữa nguồn kết nạp của từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hạn chế.

Ảnh: Buổi họp thẩm định hồ sơ kết nạp Đảng để trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét.

            Xuất phát từ khó khăn trên, ngay từ đầu năm, trên cơ sở nghiên cứu điều kiện thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã xây dựng kế hoạch tạo nguồn và giao chỉ tiêu phù hợp cho từng Đảng bộ, Chi bộ; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn và kết nạp đảng viên của đơn vị nhằm đảm bảo tính kế thừa, phát triển của Đảng bộ huyện; thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đảng bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên; chú trọng phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư, trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, giáo viên, những người tích cực hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội ấp, khóm. Đến nay, trong 54 tổ chức cơ sở đảng, có 08 chi bộ, đảng bộ đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu giao về kết nạp Đảng năm 2018, gồm: Thị trấn Cái Đôi Vàm, đạt 106,25%; xã Phú Tân, đạt 114,28%; xã Phú Mỹ đạt 107,69%; xã Nguyễn Việt Khái, đạt 105%; Công an huyện, đạt 157,14%; xã Phú Thuận đạt 100%; Trường THPT Phú Tân, đạt 100%; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đạt 100%.  Nâng tổng số đảng viên Đảng bộ huyện lên 3.140 đảng viên (trong đó đảng viên chính thức 2.870; dự bị 270; nữ 802; dân tộc 25; xã, thị trấn 2.340; sự nghiệp 276; doanh nghiệp nhà nước 56; công ty cổ phần 36; lực lượng vũ trang 147; cơ quan hành chính 285).

                                                                                                 Bài và ảnh: Trần Quế Sơn, Ban Tổ chức Huyện ủy