Thực hiện Kế hoạch số 103-KH/BCĐ, ngày 29-01-2019 của Ban chỉ đạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về việc tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh.

     Sáng ngày 11-3-2019, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II, cùng Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tại Trường Chính trị tỉnh cho các đồng chí được phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo, có 93 đồng chí tham dự (vắng 02 đồng chí so với thông báo triệu tập).

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

       Nội dung bồi dưỡng là những kiến thức về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác, một số vấn đề mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong nước, khu vực; kỹ năng xử lý tình huống, lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện. Qua khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo nguồn cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

       Chương trình do các giảng viên ở Học viện, chuyên gia, nhà khoa học; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kinh nghiệm thực tiễn và khả năng truyền đạt. Khóa bồi dưỡng học tập trung, thời gian 03 tuần. Trong từng chuyên đề có dành thời gian cho học viên trao đổi, thảo luận. Ngoài nội dung học tập trên lớp, chương trình học có tổ chức cho học viên đi nghiên cứu, khảo sát thực tế một số tỉnh phía Nam. Kết thúc chuyến đi, mỗi học viên làm bài thu hoạch nghiên cứu thực tế. Kết thúc khóa học, học viên viết thu hoạch cuối khóa.

Tiến sĩ Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện II phát biểu khai giảng lớp

       Phát biểu tại buổi khai giảng, Tiến sĩ Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II nhấn mạnh: Học viện Chính trị khu cực II vinh dự được Tỉnh ủy Cà Mau tin tưởng, phối hợp mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đầu tiên năm 2019 mở tại Cà Mau. Đối với học viên, đây là cơ hội rất tốt để được trao đổi cùng với giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và tầm nhìn chiến lược, góp phần phục vụ tích cực trên các mặt công tác.

Đồng chí Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

       Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lưu ý: Trong 93 đồng chí tham dự lớp học, là những đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở quy hoạch và rà soát quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo. Đây được xem là lớp đặc biệt cho sự chuẩn bị đội ngũ cán bộ dự nguồn cho nhiệm kỳ sắp tới và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đối với các chuyên đề do báo cáo viên của tỉnh báo cáo, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn, phân công những đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo, truyền đạt.

        Vì vậy, để lớp học đạt được mục đích, yêu cầu và kế hoạch đề ra, từng đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng phải tập trung nắm từng chuyên đề một, phải nắm chắc, nắm vững để vận dụng vào thực tiễn công tác đạt hiệu quả tốt nhất. Từng đồng chí phải xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công. Do đó, phải phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm, không để trường hợp nào không đạt yêu cầu của khóa bồi dưỡng. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Bạch Đằng cảm ơn Học viện Chính trị khu vực II thời gian qua đã quan tâm phối hợp tổ chức thành công nhiều khóa bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh Cà Mau và tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp mở lớp bồi dưỡng dự nguồn lần này.

Chung Quy Nhơn

Phòng Đào tạo và Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy