Chiều ngày 19-02-2019, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan tổ chức Hội nghị đảng viên và cán bộ, công chức đầu năm 2019.

 

                                      Đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan dự hội nghị

          Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan được nghe báo cáo kết quả thực hiện hoạt động của cơ quan, Đảng ủy, công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo công tác thu, chi tài chính cơ quan năm 2018;  kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019.

           Kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, UVBTVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị đảng viên, cán bộ, công chức tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2018; đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 theo kế hoạch của Đảng ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và công đoàn đề ra.

          Tại hội nghị, Đảng ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và công đoàn đã trao nhiều phần thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2018.

Đ/c Trần Hữu Phước, Phó Trưởng ban trao Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018

   Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban trao Quyết định công nhận nữ 2 giỏi

Hoàng Nhớ