CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY CÀ MAU.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019

Số hiệu:

05-KH/BTCTU

Ngày ban hành:

08/05/2019

Loại công báo:

Kế hoạch