CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY CÀ MAU.

Kết quả chấm phúc khảo thi nâng ngạch chuyên viên chính 2018

Số hiệu:

87-TB/HĐ

Ngày ban hành:

23/01/2019

Loại công báo:

Thông báo