Sáng ngày 18-4-2019, Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh năm 2019. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải đến dự, phát biểu chỉ đạo.

      Khóa bồi dưỡng dự nguồn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Cà Mau được tổ chức theo Kế hoạch số 103-KH/BCĐ, ngày 29-01-2019 của Ban chỉ đạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tỉnh Cà Mau và Kế hoạch số 55-KH/HVCTKV II, ngày 27-02-2019 của Học viện Chính trị khu vực II. Khóa bồi dưỡng khai giảng ngày 11-3-2019 đến ngày 18-4-2019 các nội dung, chương trình đã hoàn tất đi vào bế giảng, cấp giấy chứng nhận.

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Vệ báo cáo tổng kết lớp

     Khóa bồi dưỡng có 93/95 đồng chí được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia (có 28 nữ), trong đó: Giữ chức vụ Giám đốc sở, ngành và tương đương 10 đồng chí; Phó Giám đốc sở, ngành và tương đương 49 đồng chí; Phó trưởng phòng cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương 33 đồng chí; có 02 đồng chí là đại biểu Quốc hội và không giữ chức vụ 01 đồng chí; tuổi đời cao nhất là 55, thấp nhất là 34; có 05 đồng chí có trình độ tiến sĩ, có 88 đồng chí có trình độ thạc sĩ, cử nhân; 93/93 đồng chí có trình độ cao cấp, tương đương cao cấp lý luận chính trị và đang học hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị.

    Thời gian lớp bồi dưỡng 15 ngày, có 9,5 ngày lên lớp với 19 chuyên đề. Các học viên đã được trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng, hành chính nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong nước, khu vực; về kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và một số vấn đề thực tiễn tại tỉnh Cà Mau ... Khóa bồi dưỡng được Ban Chỉ đạo lớp học tổ chức 04 đoàn đi nghiên cứu thực tế tại 04 tỉnh phía Nam. Kết quả có 93/93 bài thu hoạch cá nhân sau khi nghiên cứu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về các lĩnh vực đi thực tế và có 04 bài tổng hợp chung của các tổ qua nghiên cứu thực tế. Có 93/93 thu hoạch cuối khóa, trong đó viết về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có 42 bài; lĩnh vực kinh tế có 18 bài; lĩnh vực hành chính, tư pháp, quốc phòng an ninh, dân tộc, tôn giáo có 33 bài. Qua kết quả nhận xét đánh giá, có nhiều bài viết công phu, thể hiện sự nhận thức, tiếp thu tốt. Có nhiều bài đề xuất, kiến nghị và giải pháp thực hiện trong thời gian tới khá sâu sắc. Kết quả, điểm xuất sắc có 11 đồng chí (đạt 11,82%); điểm giỏi 66 đồng chí (đạt 70,96%); điểm khá 16 đồng chí (đạt 17,20%), được Học viện Chính trị khu vực II cấp giấy khen đạt thành tích cao trong học tập 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng

     Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kết quả đạt được từ lớp học là rất quan trọng, nhưng việc vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn lại càng quan trọng hơn. Do đó, đồng chí đề nghị học viên tham dự lớp học là những cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý, cụ thể là quy hoạch UVBCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo khi trở về địa phương, cơ quan, đơn vị công tác vận dụng sáng tạo, linh hoạt những kiến thức được học tập vào thực tiễn công tác với những phương pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả để nâng cao hơn năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần thiết thực nhất để thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; đồng thời chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng các cấp sẽ được diễn ra vào năm 2020. Mỗi đồng chí cũng cần tiếp tục chú trọng trau dồi đạo đức, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, là những tấm gương sáng về mọi mặt của người cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh nhà trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí đề nghị các ban đảng của Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ và các cơ quan có liên quan đánh giá rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những điểm còn hạn chế, chưa hợp lý để tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếp sau đạt hiệu quả cao hơn.

PGS, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Học viện II trao giấy chứng nhận

      Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Tiến Hải cảm ơn Học viện Chính trị Khu vực II đã quan tâm phối hợp, giúp  tỉnh Cà Mau tổ chức thành công lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh năm 2019. Rất mong được Học viện tiếp tục quan tâm giúp đỡ, hợp tác để tỉnh Cà Mau tổ chức các lớp tiếp theo đạt kết quả cao nhất.

PGS, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn trao giấy khen cho học viên xuất sắc

Chung Quy Nhơn

Phòng Đào tạo và Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

___________