Sáng 18-1-2019, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM… lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

 Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cà Mau

Tại điểm cầu Cà Mau, đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí trưởng, phó phòng chuyên môn, chuyên viên, văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, báo đài trong tỉnh dự và đưa tin.

Báo cáo được trình bày tại hội nghị nhấn mạnh, nhìn lại năm 2018 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm chủ trương và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là một trong những nghị quyết của Trung ương được thực hiện đồng bộ, tích cực và sớm đi vào cuộc sống, bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần giảm chi tiêu thường xuyên, tăng đầu tư phát triển.

Tập trung nghiên cứu, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra; đồng thời làm cơ sở để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, cơ chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” ngày càng thu hút đông đảo các cơ quan báo chí, người làm báo chuyên và không chuyên ở trong và ngoài nước, trở thành giải thưởng báo chí có uy tín, đã và đang tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Năm 2019, toàn ngành xác định chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm lớn là: Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước.

Tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số luật, nghị định, thông tư, quy định, quy chế, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Căn cứ vào kết quả sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm, cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả để đề xuất bổ sung, hoàn thiện thể chế.

Nâng cao chất lượng thẩm định các đề án về tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. Làm tốt công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tới cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

Đẩy mạnh phân cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng./.

                                                                                                                Lã Như Sao

                                                                              Phòng Tổ chức Đảng- Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy