Trong 3 ngày 24, 25, 26/10/2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy mở lớp tập huấn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0. Lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng quản lý, cập nhật, khai thác chương trình bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên phản ánh đầy đủ chính xác, kịp thời thông tin về đảng viên; quản lý, làm thẻ đảng viên và cấp phát Huy hiệu Đảng, đồng thời đồng bộ thường xuyên trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và tổ chức đảng trong thời gian tới.

             Tới dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Chí Hiếu, Trưởng Phòng Tổ chức đảng- Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Chí Vũ, Giám đốc Trung tâm CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy cùng 16 đồng chí học viên là cán bộ phụ trách phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên ở các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

             Phát biểu tại lể khai mạc , đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu qua lớp tập huấn này, các cán bộ nghiệp vụ phụ trách phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên ở các đảng bộ trực thuộc tham gia đầy đủ nội dung, nắm chặt các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra, nâng cao hơn nữa năng lực sử dụng chương trình phầm mềm, kỹ năng thao tác nhằm quản lý, khai thác tốt các tính năng của phần mềm. Khi về triển khai ở địa phương, đơn vị sẽ phục vụ tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc sử dụng, quản lý, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0.

           Lớp tập huấn diễn ra nghiêm túc, đảm bảo nội dung yêu cầu đề ra.