Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và quyết định như sau:

     1- Điều động đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, nhận nhiệm vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

     2- Điều động đồng chí Dương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Cái Nước, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

     3- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Hữu Phước, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phú Tân, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

     4- Điều động đồng chí Dương Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

     5- Điều động đồng chí Hồ Hoàn Tất, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn nhận nhiệm vụ tại Sở Giao thông vận tải, để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở.

     6- Điều động đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Năm Căn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

     7- Phân công đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy.

     8- Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Luận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ tại Huyện ủy Đầm Dơi, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

     9- Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Công, Phó Bí thư, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ngọc Hiển, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

     10- Điều động đồng chí Hứa Minh Hữu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, nhận nhiệm vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban.

     11- Luân chuyển đồng chí Phan Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, nhận nhiệm vụ tại Thành ủy Cà Mau, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Cà Mau bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau.

     12- Điều động đồng chí Đỗ Hòa Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân chính đảng, nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, để hiệp y với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng.

     13- Điều động đồng chí Đoàn Văn Bình, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhận nhiệm vụ ở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch.

     14- Điều động đồng chí Hồ Ngọc Tấn, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ tại Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban kiêm Chánh Văn phòng cho đến tuổi nghỉ hưu.

     15- Điều động đồng chí Huỳnh Minh Hiếu, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh để Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến tuổi nghỉ hưu.

                                                                                  Nguồn: website Tỉnh ủy Cà Mau