CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY CÀ MAU.

Chiều ngày 07-8-2019, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai các quyết định về công tác cán bộ.